Sermones 2011


Sacrificio, sacramento y efusión de sangre. Domingo Infraoctavo Corpus Christi P. Basilio Méramo (26/jun/2011) En Youtube: https://youtu.be/T6pVbqxTt_A